Знати та поважати історію та культуру, звичаї та традиції рідної землі, країни де народилися наші батьки, прадіди, наші діти, а у багатьох онуки — священний обов»язок кожного, хто
вважає себе патріотом любить та пишається героїчним минулим, не забуває й трагічні сторінки боротьби за неза-
лежність, народну віру та волю.
А сьогодні, коли вкотре вирішується доля подальшого політи-
ного розвитку нашої Вітчизни, ми повинні бути впевниними в
правоту нашої позиції. Важливо не дати змоги ворогу через
пропаганду антидержавних ідей, перекручення та нега-
тивної інтерпретації подій минулих часів, розповсюдження
неправди про отаманів та гетьманів, очільників Гетьманщини, Української Народної Республіки, участі пращурів у першій та другій світових війнах, повстанському русі, українській рево-
люції двадцятого століття, впливати на свідомість нашої мо-
лоді. Тільки через навчання, постійну самопідготовку, зна-
йомстово з творами відомих вітчизняних істориків, політоло-
гів, письменників та поетів можно створити для себе великий
цілісний образ видатного, незвичайного, яскравого та високо-
культурного соціуму, який на протязі не одного тисячоліття
складався на чарівній землі — Україні. А для наших воїнів-героїв мати ще одне підтвердження правоти великої місії
визволителя та захисника, продовжувача великих традицій
бойової слави прадідів періодів дружинників Київської Руси-України, запорозького козацтва, повстанського руху це особливо важливо.
Тому вже на протязі чотирьох років створений нами — учасниками запорозького козацького патріотичного руху опору агресорам та окупантам проводить системну ро-
боту в підвищенні знань з питань культурно-історичної
спадщини, воєнної історії, а після створення Першої
Національної громадської козацької історичної бібліотеки
ім.князя Д.І. Вишневецького (Байди), члени лекторської
групи регулярно відвідують військові частини, навчальні
заклади, прикордонників, підрозділи ЗСУ де проводять
семінари інші заходи для популяризації української
історичної літератури.
В запорізькому військовому шпиталі, також два роки тому
була створена одна з дев»яти філій нашої громадської
козацької бібліотеки. Зустрічі з героями-військовослужбоця-
ми, які після поранень в АТО (фактичній війні проти України
з боку кремлівських найманців та окупантів) знаходяться тут
на лікуванні показали високу зацікавленість солдатів та офі-
церів ЗСУ у вивченні історії своєї Батьківщини. Так і сьгодні
в своїй промові розповідав про подвиги та боротьбу з того-
часними окупантами видатних гетьманів та полководців
Дмитра Вишневецького, Петра Сагайдачного, Івана Суліму,
Богдана Хмельницького, Івана Мазепу, Павла Скоро-
падського, організацію військової справи, державної служби,
навчальних закладів, діяльність Української Православної
Церкви Київського патріархату в роки великих випробувань
на міцність та духовну силу нашого народу, періодів сере-
дньовічча та двадцятого століття. Багато запитань було й про
Голодомор, участь українців у Другій світовій війні, боротьби,
тактику та стратегію війська Запорозького в період визволь-
ної війни під керівництвом Богдана Хмельницького, походів
непереможного отамана-характерника Івана Сірка.
Добре, що колектив військового шпиталю, керівництво допо-
магають в нашій роботі, зберігають книжковий фонд філії, за
допомогою книг самі проводять освітянську роботу.
Дуже приємно, що в Запоріжжі, історичному українському
стародавньому культурному центрі бойової та мистецької
слави, існування Першої Запорозької Січі, продовжують
освятянські традиції колективи підприємств кижкової торгівлі.
Так вже три роки нам активно допомагають шановні берегині
козацького руху, товарознавці, які підбирають необхідну літе-
ратуру для волонтерських акцій магазину «Буклет»(керівник
Ольга Павленко). Такого широкого асортименту вітчизняної
істоиичної літератури, на жаль, складно знайти в Києві. Пані
Ольга приймає в наших заходах особисту участь, активно до-
помагає шукати необхідну літературу, пропонує новинки, на-
дає високопрофесійні поради. А завдяки колективній творчій
співпраці з вченими Георгієм Шаповаловим, Михайлом Мордовським, Геннадієм Коломойцем, ветеранами АТО Іллєю Лапіним, Олегом Борщевичем, Ігорем Грицаєнком, отаманами та старшини козацьких організацій Віктором Гонтарем, Миколою Некіпілим, Олександром Литвиним, Романом Авдєєвим, Володимиром Лютим, Олександром
Бистровим, Павлом Біланом, Костянтином Рижовим, Ми-
колою Деркачем, нам вдається, незважаючи на матеріальні
проблеми проводити заходи у військових частинах на фронті,
у прикордонників, в шпиталях та наівчальних закладах. Щіро дякую також членам всеукраїнського штабу операції «Козаць
кий волонтер» із багаторічним стажем шановним активістам
- Романові Молодецькому та Геннадію Передерію.
Впевнений, що козацький волонтерський рух буде розширюватися, а творчих та освічених патріотично налаштованих молодих людей — фронтовиків, студентів,
державників та інтелігенції в наших лавах буде все більше.
З повагою,
голова всеукраїнського штабу
операції «Козацький волонтер».
фундатор Першої Національної
громадської козацької історичної
бібліотеки ім. князя Д.І. Вишневецького
(Байди) Дмитро Сухінін (Гора)
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.