Козаки, волонтери — науковці, активісти просвітницького руху відвідали героїв
артилеристів. Спілкування, розповідь про історію відважних пращурів Запорозького козацтва було доповнено
передачею до книжкового фонду друго-
го номеру нового загальнодержавного 
інформаційного проекту — альманаху
«Українське патріотичне козацтво».
Підтримуючи державну Доктрину інформаційної безпеки, необхідність мо-
лоді та військовослужбовцям ЗСУ добре
знати історію і культуру минулих часів і
сьогодення, враховуючи продовження
боротьби за свою свободу і незалеж-
ність, особливо важливо мати можли-
власті донести правду життя до укра-
нського козацтва, всіх бажаючих вивча-
ти золоті сторінки минулого. Тому в
першому і другому випусках були на-
друковані цікаві статті вітчизняних об-
дарованих авторів про бойові операції
Війська Запорозького, видатних ота-
манів і гетьманів — Дмитра Івановича
Вишневецького (Байди), Петра Сагай-
дачного, Івана Степановича Мазепу,
організаторів і керівників повстанського
руху, фундаторів УНР, Української держа
ви, Директріі, учасників двох світових
війн. Також приділено увагу озброєнню,
побутовому життю, підкреслено велике
значення тисячолітній системі демокра-
тисного керування і управління прийня-
тими в лавах пращурів. Згідно загально
го рішення Великої Ради отаманів Запо-
розького козацтва, Запорозького козаць
кого звичаєвого лицарського ордену ім.
князя Д.І. Вишневецького (Байди), МГО
«Міжнародний союз козаків «Запо-
розька Січ», координаційної ради з питань розвитку козацтва при ЗОДА до
редакційної колегії увійшли учасники
АТО, батьки героїв, представники преси
і телебачення, історичної науки, які
зробили свій вагомий внесок, додавши
реалізму сучасного життя і боротьби,
це Ілля Лапін, Володимир Лютий, Вален-
тин Терлецький, Михайло Мордовськой,
Георгій Шаповалов.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.