IMG-6936 IMG-6930 IMG-6927 IMG-6905 IMG-6911 IMG-6927 IMG-6926 IMG-6913 IMG-6929 IMG-6929
14 квітня після Молебню на честь воїнів — героїв АТО, пращурів-переможців, всіх захисників України за тися-
чолітню яскраву історію нашого народу, який відбувся
в Храмі «Несподівана радість», за загальним одноголосним
рішенням представники багатьох потужних патріотичних
організацій вирішили провести Раду отаманів та Козацьке
Коло для обговорення важливих воєнно-політичних питань
сучасної новітньої історії України. З благословіння шановного
козацького священника ПЦУ, отця Михайло модератором збо-
рів виступив наш побратим, активний учасник українського
козацького патріотичного рух опору агресорам і окупантам
голова громадської ради з питань розвитку козацтва Січе-
славщини Віктор Кучинський.
В своїй доповіді пане Віктор дав розгорнуту змістовну полі-
тичну характеристику сучасного періоду боротьби всього
українського народу за право вільно жити на своїй Богом
даній землі. Злочинна «януковська влада», тотальна коруп-
ція, «віджим бізнесу», занепад виробництва, небажання до-
слухатися до вимог українців щодо європейського шляху
країни, розвал армії і флоту, призначення відвертих україно-
фобів, бандитів на керівні посади в державі з промосковсь-
кою ідеологією, багато з яких були і громадянами інших країн
- РФ, які потім зрадили Україну, все довело до народного гні-
ву, волевиявлення на Майдані і Революції Гідності, де актив-
ну позицію зайняло українське патріотичне козацтво з бага-
тьох областей. Окупація Криму та війна і агресія на Донбасі
терористів і промосковських сил створили вкрай складні умо-
ви для подальшого сталого економічного розвитку держави.
Тому на теперішній час дуже важливо продовжити проведен-
ня заходів оборонного, політичного, євроатлантичного харак-
теру. Підтримка Збройних Сил України, служба козаків в ар-мії, допомога нашим військовим священний обов»язок патрі-
отів. Важливе питання захисту рідної української державної
мови, подальший розвиток виховання молоді, підтримка Пра-
вославної Церкви України — головні питання часу, які потре-
бують особливої уваги отаманів, старейшин і старшини ко-
зацтва в роботі з всіма прошарками українського суспільства
В обговоренні таких важливих тем прийняли участь голови
громадських організацій, відомі правозахисники, письменни-
ки, журналісти, митці, які були присутні на зборах.
За запрошенням вельмишановної громади, з благословіння
священника ПЦУ отця Михайла почали виступати бажаючи.
Як Голова Великої Ради отаманів Запорозького козацтва, фундатор ГО «Запорізький обласний центр сприяння євроат-
лантичній інтеграції України» звернув увагу на важливий для
нащадків історичний факт створення сміливими та відпові-
дальними патріотами країни, людьми високої честі і совісті
без наказів та команд, звичаєвого, як і сотні років тому, для
захисту людей і рідної землі — запорозького козацького руху
опору агресорам і окупантам в багатьох фронтових і при-
фронтових областях. Учасники мирних демонстрацій, мітин-
гів, а потім обурені ворожою навалою. побиттям та вбивст-
вом невинних людей, бажаням злочинної «януковської»про-
московської імперської диктаторської влади силою задавити
народний спротив. Присутні склонили голови та згадали
всіх загиблих героїв-борців за демократію і незалежність кра-
їни. Безумовною перемогою над ідеологією, яка за великі
гроші, за використанням таємних агентів впливу, які ще зали-
шилися невикритими при владі, у депутатському корпусі в ін-
ших структурах, вже ніколи не буде панувати на теренах сла-
ветного Війська Запорозького, а адепти злочинці — пропаган-
дисти всяких сірих зон на кшталт «ЗНРДНР» та «новоросій» не
знайдуть аудиторію для своєї брудної підступної роботи.
За п»ять років з 2014-го року багато зроблено, це і операції
«Дозор» по обороні областей спільно із ЗСУ та Націоанльною
гвардією, «Перехоплення» із спецпідрозділами штабу АТО СБУ, героїчна служба тисяч козаків в армії, перемоги на фронті, «Козацький волонтер», яка стала вже всеукраїнською.
Головне, що важливо політика Президента, Верховної Ради,
Уряду України була вимогою суспільства і повинна успішно
продовжуватися, з навіки незмінним притаманним сотні роки
курсом на повернення в сім»ю європейських незалежних де-
мократичних країн із високою культурою та розвиненою еко-
номікою. Вступ до Європейського Союзу це напрям, який
цілком природній для нашої держави, обумовлений фактич-
ним центральним і стратегічним цивілізаційним положенням
України, як потужної інтелектуальної, творчої, а коли треба,
як, наприклад, в наші дні оборонною силою, надійним щитом
та мечем знову закривши Європу від потенційно небезпечної
навали зі сходу. Добре, що наші сусіди пам»ятають монголь-
ську орду Чингізхана, розподіли Польщі Катериною, ліквідацію Гетьманщини та Запорозьких Січей Петром та Ка-
териною, окупацію згідно пакту Молотова-Ріббентропа При-
балтики, частини Фінляндії, післявоєнний так званий «соціа-
лістичний лагер» та жорстоке збройне подавлення з людсь-
кими жерствами повстань проти комунізму в Берліні, Румунії,
Угорщині, Чехословакії та Польщі. Тому наступним важливим
кроком, який ми підтримуємо ділом, через проведення семі-
нарів, конференцій, Круглих столів, наполегливої роз»ясню-
вальної роботи з військовослужбовцями, молоддю, козаків,
та всіма соціальними групами це швидкий вступ України до
НАТО, як гаранта міжнародної та європейської безпеки, ста-
тут, якого спирається на принципи свободи, демократії. прав
людини, захисту загальнолюдських цінностей та гуманізму.
Тому подальші заходи Президента, Верховної Ради, Уряду
України повинні також бути не змінні, враховуючи фактичну
війну на Донбасі, визнану народом і державними інститутами
агресію Москви проти нашої країни. Велика необхідність для
нас — підтримка Доктрини інформаційної безпеки в розробці,
якої ми приймали дійову участь. Мільйони рублів, ворог ки-
дає на замовлення політично заангажованих брудних та не-
правдивих сюжетів та передач про Голодомор, Світові Війни,
репресії, «разказачивание» та «раскулачивание», де навмисно
ображає і принижую вітчизняну історію та об»єктивні факти
імперської диктаторської жорстокої політики на знищення
та геноциду рідної мови, мистецтва, культури та освічених
активних, звитяжних державників, воєнних, козацької стар-
шини, письменників, відомих діячів Української православної
церкви, митців, підприємців та хліборобів, селян з метою не-
допущення вільного слова та думки. Тому боротьба за свою
велику тисячолітню історію, за правду, об»єктивність, право
пишитися за своє героїчне минуле та бути поважними в світі
сьогодні теж треба відстоювати на науковому, інтелектуаль-
ному, дослідницькому та мистецькому рівнях. Мною були
запропоновані такі перевірені форми роботи як, наприклад укладення угод про співпрацю, як в Запоріжжі з всійськкома-
том або Меморандумів про спільну правозахисну діяльність
з обласним департаментом юстиції, створення Першої
Національної громадської козацької історичної бібліотеки ім.
князя Д.І. Вишневецького (Байди), проведення всеукраїських
національно-патріотичних акцій — «Молоді про українську армію», «Вшануймо українську історичну літературу», «Вшануймо могили пращурів героїв козаків». Добре, що Пре-
зидент вчасно затвердив державну Стратегію національно-патріотичного виховання молоді, на підставі якої ми готуємо
відповідні обласні та міські програми. В цілому мною було
також затвердити проект Рішення Ради і Козацького Кола
щодо підтримки курсу Президента України Петра Порошенка,
посилення подальшої роботи з указаних напрямів, закликати
всі громадські сили до об»єднання та єдності в питаннях за-
хисту країни, державної рідної мови, підтримки ПЦУ, укріплен
ню ЗСУ, ідеологічної та культурно-історичної діяльності.
Також виступили на підтримку Рішення Сергій Карноза, Ва-
лерій Свідерський, пане Бойчук, представники правозахис-
них та волонтерських організацій. Добре слово сказав вель-
мишановний духівник козацтва протоієрей Михайло.
Також, користуючись нагодою мав честь вручити шановним
побратимам на добру пам»ять Універсали учасників Запорозького козацького патріотичного руху опору ангресорам і окупантам, а для роботи з молоддю матеріали з питань сприянню євроатлантичній інтеграції України.
З повагою,
Голова Великої Ради отаманів
Запорозького козацтва,
Член НСЖУ, редакто-засновник
альманаху «Українське патріотичне
козацтво», кандидат наук з державного
управління Дмитро Сухінін (Гора)