DSC09959 DSC09960 IMG-6534 IMG-6541 IMG-6575 IMG-6570 IMG-6569 IMG-6568 IMG-6618 IMG-6617 IMG-6574Велика Рада отаманів Запорозького козацтва щиро вітає
з нагородженням медаллю Гетьмана України Івана Мазепи
та орденами Івана Богуна учасників бойових дій на сході
України, волонтерів, активістів руху опору
3 квітня в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї зі-
бралися побратими, які з далекого 2014-го року разом по-
чали боротьбу за віру, волю і незалежну Україну на Майдані,
в період Революції Гідності, а потім через швидку природню
для нашого народу самоорганізацію в період важких для кра-
їни випробувань без команд та наказів, створивши, за старо-
давнім прикладом пращурів-січовиків звичаєвий козацький патріотичний рух опору агресорам і окупантам приймали ак-
тивну участь на допомогу українській армії, Національній гвардії, а де створивши загони Самооборони чи козацькі ор-
ганізації своїми тілами закрили дорогу ворогу на Запоріжжя,
Херсон, Дніпро, Одесу та інші міста і області зірвали плани
антидержавних промосковських сил на знищення України.
Операції «Дозор» і «Перехоплення», а потім «Козацький волон-
тер», згуртували та загартували мирних людей, багато з яких
в мирний час і не думали, що згодом прийдеться піти добро-
вольцем на фронт, бути, як тридцять і сорок років тому знову
артилеристом, танкистом або снайпером. Спільно із спецпід-
розділами штабу АТО СБУ, ЗСУ, ВМС виконувати бойові зав-
дання, ходити в розвідку або неодноразово ризикувати жит-
тям виконуючи завдання про які ніхто ніколи нічого і не узнає.
Зібралися і ті хто на національно-патріотичному, виховному,
ідеолгічному, навчальному напрямах вів свою священну вій-
ну з терористами та окупантами, створюючи рух інформацій-
ного спротиву, де козацькі письменники, журналісти, військо-
ві кореспонденти, науковці, вчителі та викладачі готували на-
дійну зміну фронтовикам, працювали із суспільством та осо-
бливо з молоддю з питань популяризації нашої історії та
культури, кожного дня вели інтелектуальну напружену та принципову боротьбу з ворожою пропагандою, брудною не
правдивою інформацією, яка навмисно принижувала значен-
ня та діяльність видатних діячів Киівської Руси-України, Ко-
зацької держави, Гетьманщини, УНР та повстанського руху.
Пройшло п»ять років, боротьба продовжується, ворог нако-
пичує сили але перемогти нас ніколи не зможе. Завдяки послідовній політиці зміцнення та укріплення армії, активіза-
ції оборонного промислового комплексу, неймовірній силі духу, яка фундується на повазі до загальнолюдських ціннос-
тей, тисячолітніх демократичних традиціях самоорганізації та
управління державою, високих патріотичних почуттях, інте-
лекту нації, переважній підтримці народом європейського век
тору стратегічного руху, вступу в оборонний потужний Пів-
нічно-Атлантичний Альянс та об»єднання навкруги Право-
славної Церкви України ми виконаємо наше історичне завдання і наступні покоління будуть жити без війн і загроз
окупації.
Тому з нагоди п»ятої річниці з дня створення Запорозького
козацького патріотичного руху опору агресорам і окупантам
за рішенням Голови Родини Мазеп — Ігоря Всеволодовича
Мазепи мав честь бути нагородженим їм особисто та в міс-
ці де багато козаків в свій час приймали присягу, місці напов-
неному позитивною енергетикою великої сили волі та пере-
мог, в залі козацької слави вручив медалі Гетьмана України
Івана Мазепи ветеранам руху — генеральному судді МСК «ЗС», ліквідатору аварії на ЧАЕС, полковнику СБУ у відставці
Павлу Антоновичу Білану, заступнику начальника штабу Ве-
ликої Ради отаманів Запорозького козацтва, відомому волон-
теру Роману Олександровичу Авдєєву, Голові Всеукраїнської
федерації «Спас» Олександру Леонтійовичу Притулі, голові
ради отаманів МГО «МСК «ЗС» Володимиру Миколайовичу Лютому, ордени Івана Богуна першого ступеню отаману,
волонтеру, учаснику АТО Ігорю Миколайовичу Грицаєнку, Уні-
версал учасника руху берегині волонтерке Тамарі Загребель
ній.
В ході проведеної Ради ознайомив присутніх з пропозиціями
щодо подальшої роботи в сфері євроатлантичної інтеграції
України, з нагоди 70-ї річниці з дня створення НАТО щиро привітав присутніх та вручив корисні матеріали для допомоги
в роботі з молоддю та козаками. Подякували присутні й волонтерам — членам лекторської групи ГО «Запорозький обласний центр сприяння євроатлантичній інтеграції», голові
Володимиру Сі ( військовому капелану, священнику ).
Михайло Мордовськой та Георгій Шаповалов провели цікаву
екскурсію по залах музею, а присутні згадували та ділилися
спогадами про буремні місяці початку боротьби за незалеж-
ність країни, також передав до експозиції свою книгу «Вогня-
ні роси» про новітню військово-політичну історію Запорозько
го козацтва.
Присутні хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих героїв
в АТО та всіх битвах за волю і віру України.
З повагою,
Голова Ради,
керівник руху з 2014-2017рр,
автор книг, військовий історик Дмитро Сухінін (Гора)

Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.