13 січня 2019 року в приміщенні ГО «Просвіта» в Запоріжжі
за запрошенням козацького старійшини, багаторічного ке-
рівника міської організації Народного Руху України, в ми-
нулому депутата обласної ради Костянтина Лямцева в на-
раді прийняли участь представники МГО «Міжнародний союз
козаків «Запорозька Січ», координаційної ради з питань роз-
витку козацтва при ЗОДА. Дмитро Сухінін розповів про ба-
гаторічну діяльність Першої Національної козацької громадсь
кої історичної бібліотеки ім. князя Д.І. Вишневецького (Байди)
передав другий номер першого загальнодержавного інформаційного проекту — альманаху «Українське патріотичне
козацтво», із змістовною статтею Костянтина Лямцева про
шанобливе ставлення до української мови та реалізацію
в практичному напрямі нормативно-правових актів в держав-
них установах щодо вживання фахівцями, спеціалістами та керівниками на робочих місцях, нарадах та інших заходах.
Основними темами наради були питання пов»язані з подаль-
шим проведенням та розширенням освітянських заходів в
місті і області в навчальних закладах, військових частинах.
Дмитро Сухінін розповів про проведення всеукраїнських на-
ціонально патріотичних акцій — «вшануймо українську історичну літературу», «Молоді про українську армію», ство-
рення філій козацької бібліотеки у військових підрозділах на
фронті в Січовому колегіумі, спвпраці із студентами та викла-
дачами Запорізької держаної інженерної академії, нові про-
екти популяризації історичної літератури з Козацьким Ліцеєм
м. Запоріжжя, проведені семінари, конференції, круглі столи
на честь визначних керівників УНР, Повстанського руху, ота-
манів та гетьманів Козацької держави, підтримки створення в
Україні Православної церкви України. Члени організації
ознайомили із проведеними заходами, книжковим фондом,
а Костянтин Лямцев наголосив на необхідності спільної спів-
праці та запропонував посилити роботу в школах, дитячих
садках, технікумах та посилити контроль за вживанням державної мови в організаціях і установах області.
Також були підтримані європейська інтеграція та подальший
вступ України до Північно-Атлантичного Аль»янсу.
Прес-служба
МГО «Міжнародний союз козаків «Запорозька Січ»