16 січня в приміщенні Запорізької державної інженерної ака-
демії на конференцію з питань волонтерської діяльності ко-
зацького руху, підсумків роботи, обміну досвіду, запроваджен-
ня нових методів та форм роботи з молоддю у військових
частинах, навчальних закладах, аналізу роботи козацьких за-
собів масової інформації зібралися представники відомих
в країні потужних організацій МГО «Міжнародний союз козаків
«Запорозька Січ», ГО «Всесвітня генеральна асамблея на-
щадків козацьких родів», ГО «Запорозький звичаєвий козацький лицарський орден», координаційної ради з питань
розвитку козацтва при ЗОДА, Великої Ради отаманів Запо-
розького козацтва, які об»єднують колег та побратимів з ба-
гатьох областей України-учасників Революції Гідності, добро-
вольців, ветеранів АТО, операцій «Дозор», «Перехоплення»,
керівний склад Першої Національної козацької громадської
історичної бібліотеки ім. князя Д.І. Вишневецького (Байди),
волонтерів, письменників, науковців, громадських діячів,
митців та спортсменів. За заведеною традицію на початку
всеукраїнського заходу присутні виконали гімн України.
З докладною та змістовною доповіддю виступив голова запо-
розького козацького патріотичного руху опору з 2014-2017рр., фундатор бібліотеки,
заступник голови координаційної ради з питань розвитку ко-
зацтва при ЗОДА, кандидант наук з державного управління
Дмитро Валентинович Сухінін. В доповіді були проаналізова-
ні дії козацького волонтерського руху, в першу чергу, допомо-
ги героям української армії — рейди на фронт запорізьких, дніпровських, херсонських, харківських, миколаївських,
київських, одеських, хмельницьких козаків та берегинь.
Враховуючи наявність штабу в Запоріжжі також добрі слова
були адресовані Роману Авдєєву, Володимиру Лютому, Пав-
лу Білану, Павлу Івко, Євгену Жаворонкову, Ігорю Рижкову, Олександру Д»яченку ,Дмитру Топчію, Іллі Лапіну, Михайлу Живиці, Івану Нонці, Валерію Свідерському, Володимиру Сі,
Миколі Деркачу, Віктору Прийменко, Миколі Говорухі, Галині
Ревуцькій, Валентині Єршовій, Тетяні Озеровій, Ларисі Чуріко
вій, з нашої області з Василівки — Андрію Юрову, Олені Ханат,
з Бердянську — Василю Гищуку, Ігорю Зубрицькому, Роману
Молодецькому, з Полог — Ірині Півень, Віктору Гонтарю, Янго-
лині Устименко, з Генічеська — Хранителю Ікони, Олександру
Грицієнку з Нетішину, Віктору Кучинському, Миколі Кущу, Во-
лодимиру Мельниченку, Валерію Іващенку, побратимам з
Дніпра, які допомагали різним частинам ВСУ, як наприклад,
55-а артилерійська бригада, батальйони морської піхоти, наш
перший козацький 37-й батальйон та багато інших звитяжних
підрозділів. Важливо, з точки зору подальшої виховної робо-
ти, що активно долучалися діти, школярі, студенти, заходи
приймали масштабний характер, як участь у марафонах на
підтрику воїнів-героїв. Була підтримана Резолюція Третього
історичного міжнародного Конгресу козацтва щодо активі-
зації Міжнародного козацького волонтерського штабу.
Наступним питанням була підтримка державної Доктрини інформаційної безпеки, яка сьогодні є важливим фактором
успішної боротьби з фейками, неправдивою, необ»єтивною,
часто принизливою та брудною інформацією, яка навмисно
розповсюджується агресорами і окупантами, іх найманцями,
що діють за таємними вказівками московських політтехноло-
гів за печерними сценаріями розробленими за радянських
часів, пропагандою і агітацією за величезні гроші на тв, радіо,
в мережі інтернет та іншими засобами, які всі в цивілізовано-
му світі давно засудили. Дмитро Валентинович поінформу-
вав вельмишановне зібрання про створення потужної гру-
пи козаків-інтелектуалів, істориків, учасників бойових дій,
журналістів, краєзнавців, політологів, громадських активістів
з різних областей країни та організацією, вперше в новітній
воєнно-політичній історії Українського козацького патріотич-
ного руху інформаційного спротиву агресорам і окупантам.
Побратими майже всієї країни відгукнулися на пропозицію
керівника проекту, пана Дмитра і кожного тижня додають
цікаву, корисну і актуальну інформацію про події на фронті
боротьби за віру та волю, в ООС, волонтерських справах,
культурно-історичних подіях, в науковому середовищі, в по-
літичному та економічному житті країни та світу. Так вже
сьогодні діють сайти — Українське патріотичне козацтво, Велика Рада отаманів Запорозького козацтва, Запорозький
звичаєвий козацький лицарський орден ім.Дмитра Вишне-
вецького (Байди), МГО «Міжнародний союз козаків «Запо-
розька Січ», Міжнародний конгрес козацтва, на Фейсбуці
це групи — Міжнародний конгрес козацтва, Міжнародний
союз козаків «Запорозька Січ», Український козацький центр
сприяння євроатлантичній інтеграції, Український козацьких
рух інформаційного спротиву, Перша Національна козацька
громадська історична бібліотека, Всеукраїнський клуб вете-
ранів важкої атлетики, сторінки Великої Ради отаманів Запорозького козацтва, Міжнародного союзу козаків «Запо-
розька Січ», Запорозької школи «Спас», Запорозького віська
Низового «Запорозька Січ», є певні проблеми з діяльністю
в мережі. Так, з невідомих причин заблоковані п»ять груп,
які були створені раніше, декілька разів невідомі намага-
лися ліквідувати сайт МГО «Міжнародного союзу козаків «За-
порозька Січ», що діє з далекого 2014-го року. Викликає зане-
покоєння велика кількість ресурсів антиукраїнського напряму
та так званих «засланих казачков», що не підтримали реформи та політичний курс держави, а приймали активну участь в антимайдані як так звані «деятели» Олексій Селіванов, Олександр Панченко з структури КВЗН та інші.
відверті бандити, які збігли від правосуддя і воюють на сто-
роні окупантів. Також високе зібрання суворо засудило дії
п»ятої колони, вигнаних з козацького патріотичного середо-
вища з ганьбою за участь у розбіницькому русі таких поганців як старшини Олега
Барабаша, що приймав особисту участь з бандитом Селі-
вановим в Києві проти Майдану, Ігоря Синєпольського, так званого «генерала армії», що
особисто був уповноважений листом семиреченських «ка-
зачков», які мародерили на Донбасі, на співпрацю та про-
ведення спільних заходів на Хортиці (!) з рухом опору агре-
сорам і терористам, Юрка Полоза «характерника» , що є
активним діячем «течії» так званого «окремого титулярного корєнного казацкого народа», яка свідомо розколює укра-
їнців на «великих» і «грічкосіїв», Петра Заболотнього, який
декілька разів агітував отаманів та старшину в Нікополі і
Запоріжжі проти участі в операції «Козацький волонтер».
Було підкреслено гостру необхідність боротьби з проява-
ми сепаратизму та не українських політичних алгоритмів,
які для розколу патріотичного козацького кола закидають
ідеологи продовження війни та виправдовування захоплен-
ня території України з метою створення всяких «новоросій»,
сірих зон, де управляють банди, а люди знаходяться у важ-
кому безправному стані. Щира подяка за активну роботу на підтримку Доктрини висловлено Миколі Никіпілому,
Сергію Ігнатченку, Михайлу Мордовському, Костянтину Ри-
жову, Олександру Притулі, Леоніду Собакарю, Ігорю Зу-
брицькому, Генадію Белогурову, Валерію Свідерському,
Івану Нонці, Олегу Куртову, Олександру Литвину, Євгену
Шкрибітьку, Костянтину Лямцеву, Галині Гончаренко, Люсі
Волтер, Володимиру Кондратевичу, Андрію Чеберко, Окса-
ні Агоян, Валентині Шаповаловій, Дмитру Миколенку, Ва-
лентині Парфенюк. Відмічено суттєву методичну допомогу з боку міністерства інформаційної політики, особисто, зас-
тупника керівника Артема Біденка, представників міністер-
ства оборони, Адміністрації президента України. Заплано-
вані заходи з міністерствами освіти і науки та культури.
Також розширювався книжковий фонд Першої Національ-
ної козацької громадської історичної бібліотеки ім. князя
Д.І. Вишневецького (Байди), були створені філії в таких
поважних установах як «Солдатський привал», полк ім. Петра Сагайдачного в Шевченківському районі м. Запоріж-
жя МГО «Міжнародного союзу козаків «Запорозька Січ» (ке-
рвник Валерій Свідерський), поповнені новими книжками
фонди воєнного санаторію м. Приморськ, військового шпи-
талю м. Запоріжжя, 55-ї артилерійської бригади, 37-го ба-
тальону, Запорізької державної інженерної академії, Січо-
вого колегіуму, велика дяка за участь в цих справах народ-
ним депутатам України Миколі Фролову, Петру Сабашуку,
депутатам Запорізької обласної ради Андрію Чеберку, За-
карлюкі, козакам-підприємцям-волонтерам. Колективом бі-
бліотеки із студентами, запрошеними активістами, школя-
рами та молоддю міста і області проведені конференції,
семінари, круглі столи по історії Української революції,
Голодомору, Червоному терору, Другій світовій війні, вис-
тавки книг про видатних отаманів і гетьманів, Повстансь-
кий рух, Національно-визвольну війну, Гетьманщину, УНР.
Як нова форма роботи спільно з Запорізьким козацьким
ліцеєм створена група підтримки закладу на сторінках
Фейсбуку, де публікуються нові книги, ведеться розповідь
про новинки, національні видавництва, запрошуються до
співпраці колеги з інших областей, системно допомагають
Оксана Губіна і Ірина Сауляк із ліцеїстами. Запорозький Січовий колегіум (Валентина Єршова, Віта Міхайлова) та-
кож долучені до нового цікавого напряму — допомоги у
створенні і постійної дії створеного за ідеєю голови Великої Ради отаманів Запорозького козацтва сайту, який
почав розповідати читачам про заходи козацьких органі-
зацій по всіх областях на підтримку боротьби з агресією
ЗСУ, традицій та звичаїв славетного Війська Запорозького,
історії, культури, національного мистецтва, політичних пи-
тань, вшанування видатних подій та героїв-визволителів
воїнів всіх часів. Особливим аспектом дій козацької гро-
мади була конкретна та дійова підтримка надання Томосу
і створення в Україні Єдиної Православної Церкви, вперше
в Пологах Запорізької області отамани, старшина та козаки
звернулися до побратимів з письмовим закликом про під-
тримку дій Патріарха УПЦ КП Філарета, вищого політично-
го керівництва держави мільйонів вірян, а на проведеному
2 червня 2018 року на організованому Великою Радою ота-
манів Запорозького козацтва Всеукраїнському козацькому
Колі на острові Хортиця, представники Українського козац-
тва одноголосно вирішили підтримати Томос, а підготовле-
не головою ради Дмитром Сухініним письмове рішення, як
історичний документ було направлене в Патріархат УПЦ КП, музей історії Гетьманства в Києві інші державні устано-
ви.
В минулому 2018-му році було реалізовано ще один новий загальнодержавний проект-альманах «Українське патріо-
тичне козацтво», який за допомогою членів редакційної
колегії — Віктора Банаха, Георгія Шаповалова, Павла Біла-
на , Іллі Лапіна, Володимира Лютого, Костянтина Рижова,
Ігора Мазепи, Сергія Ігнатченка, Сергія Смазнова, священ-
ника УПЦ КП отця Василя (Терно), творчих колективів та
науковців Запорізької державної інженерної академії, За-
порізького національного універсітету, авторів статей О.Ф.
Белова, М.М. Мордовського, В.М. Андрєєва, О.Ю. Власова
Л.М. Маленка, С.В.Пєткова, В.М. Чопа та інших таланови-
тих авторів збагатили національну літературну культурну
скарбницю яскравими дослідженнями та творами, а ми
мали честь друкувати матеріали про новітню військово-
політичну історію Запорозького козацтва-нащадка століт-
ніх демократичних свободолюбивих традицій захисників
віри та волі, рідної землі, культурного середовища мирно-
го життя людей. Другий випуск альманаху було випущено
за підтримки колективу ЗНУ та Миколи Олександровича
Фролова.
Запорукою успіху по об»єднанню та співпраці з однодумця-
ми з за кордону був організований та проведений в Запо-
ріжжі історичний Третій Міжнародний Конгрес Козацтва.
Незважаючи на перепони деяких місцевих ділків від по-
літики Конгрес відбувся та прийняв важливі рішення, які
показали високу ідеологічну і морально-етичну зрілість
делегатів, правильну і принципову позицію по головним
геополітичним і стратегічним питанням розвитку нашого
суспільства, головних напрямів дій щодо однозначної
підтримки подальшої європейської інтеграції, вступу на-
шої країни до потужного оборонного союзу демократичних
розвинених держав, де поважаються права людей -
Північно-Атлантичного Альянсу, створення Єдиної Укра-
їнської Православної Церкви, суворого засудження неза-
конної окупації Криму та агресії на Донбасі з боку бойови-
ків та їх кремлівських керманичів, підтримки ЗСУ, служби
в армії як почесного обов»язку кожного громадянина, ство-
рення державної Програми розвитку козацтва, Стратегії
національно-патріотичного виховання молоді, укріплення
співпраці з козацтвом Діаспори, патріотичних організацій
країн членів Європейського Союзу та ГУАМ. Також Дмитро
Валентинович розповів про участь делегації запорозького
козацького руху опору в роботі міжнародної конференції
з питань безпеки в Європі в Литовській республіці в сто-
лиці місті Вільнюсі, де діям ЗСУ, українського суспільства,
патріотичного козацтва була дана висока оцінка як міцних
та надійних захисників миру та загальнолюдських ціннос-
тей не тільки рідної Вітчизни, а і всієї Європи, а агресивні
дії кремля суворо засуджені з прикладами минулих рокіів,
окупації Прибалтики, війна проти Фінляндії, «железний за-
навес» над Східною Європою та придушення революцій
в Румунії, Польщі, Угорщині та Чехословацької республіки в другій половині двадцятого століття. Налагоджена спів-
праця з колегами з Союзу Стрільців Литви, які за нашим
запрошенням приймали участь в Третьому Конгресі ко-
зацтва.
Важлива увага була приділена національно-патріотично-
му вихованню молоді, доповідач звітував про проведення
започаткованих і підтриманих побратимами з інших облас-
тей Всеукраїнських культурно-історичних акцій — «Вшануй-
мо українську історичну літературу», «Молоді про українську армію», «Вшануймо могили пращурів героїв-
козаків» в проведенні яких вагому допомогу надавали фа-
хівці департаменту освіти і науки ЗОДА (керівник Тетяна
Озерова), багато семінарів та зустрічей було проведено
з питань підтримки євроатлантичної інтеграції в закладах
Запоріжжя, Бердянську, Василівки, Полог, Гуляйполя, По-
ровського, Дніпра. З метою вшанування світлої доброї віч-
ної пам»яті козацьких ватажків Дмитра Вишневецького
(Байди), Петра Сагайдачного, Івана Сірка, Петра Болбо-
чана, ювілею Української революції, видатних гетьманів
України івана Мазепи, Павла Скоропадського, керівників
УНР Михайла Грушевського, Симона Петлюри, очільника
демократичної республіки Гуляйполя — Нестора Махна, на
честь князя Святослава Хороброго проведені урочисті збори з виїздом в райони декількох областей Запорізької
Дніпропетровської, Херсонської, Черкаської, Хмельниць-кої, міста Нєжин, Чигирін. На жаль, в минулому році не
вдалося вирішити питання прийняття програми розвитку
козацтва в м. Запоріжжі, надати набережній магістралі
ім»я Дмитра Вишневецького (Байди), непрофінансовані
з невідомих причин заходи обласної програми розвитку
козацтва, негативне ставлення окремих чиновників, які
залишилися при владі з часів януковщини, відповідні по-
літичні сили, що панували в країні таємно гальмують
розвиток напрямів нашої діяльності, підкреслив керівник.
Із змістовними пропозиціями також виступили: перший Го-
лова Народного руху України в м. Запоріжжі, в минулому
депутат обласної ради, отаман Дніпровського куреня МГО
«Міжнародний союз козаків «Запорозька Січ» Костянтин Лямцев, який запропонував активні дії в навчальних за-
кладах щодо вивчення нашої літератури та державної
мови, співпрацю козацтва з ГО «Просвіта», полковник СБУ
у відставці, захисник-рятувальник ліквідатор аварії на ЧАЕС, генеральний суддя Павло Білан виступив за по-
дальшу роботу волонтерських культурно-історичних за-
ходів та розробку нової програми розвитку козацтва,
Михайло Живиця, отаман підрозділу Заводського району,
заступник директора обласного центру професіонально-
технічної освіти запропонував у наступному році прово-
дити з студентами більше краєзнавчих заходів, екскурсій
з питань вивчення історії козацтва в області, Валерій Сві-
дерський — керівник потужної групи спортсменів з мото-
кросу, волонтер, очільник операції «Лісоруб», отаман полку
ім. Петра Сагайдачного Шевченківського району м. Запо-
ріжжя дадав до плану роботи на 2019-й рік пропозиції
щодо покращення екологічної ситуації, навів приклад на-
ведення ладу на величезній території для дітей та ство-
рення алеї Слави Запорозького козацтва в районі, орга-
нізації роботи клубу «Міцний козак» в соціально складному
мікрорайоні для підлітків, отаман ГО «Козаки-Запорожці»,
учасник руху з 2014-го року Микола Деркач поділився
досвідом створення громади на підтримку ПЦУ, яка була
розпочата минулого року, Валентина Шаповалова, бібліотекар-волонтер, берегиня козацтва запросила братів
більш активно читати історичну літературу, відвідувати
наш громадський заклад. Учасник АТО, воїн-герой Ігор
Турупенко, представник козацької старшини декламував
прекрасні вірші, згадував про бойові події, пропонував
більш активно приймати участь в навчаннях підрозділів
територіальної оборони. Присутні висловили подяку за
конкретну різнопланову доповідь та наполегливу працю
Голові Ради пану Дмитру та всім членам оргкомітету. Наприкінці зборів членами ГО «Запорізький обласний центр сприяння євроатлантичній інтеграції» отаманам були роздані матеріали для допомоги в роз»яснювальній роботі та надані консультації та поради щодо роботи з активом.
Учасники конференції вирішили узагальнити пропозиції та
підготувати спільно з членами координаційної ради з питань розвитку козацтва при ЗОДА та отаманами патріотичних організацій план роботи та відповідні доку-
менти до керівників державних установ для ефективної
реалізації запланованих заходів.
Член Ради Українського
козацького патріотичного
руху інформаційного спротиву,
учасник самооборони Вадим Литвин