В штабі Мелітопольського осередку МГО «Міжнародний союз козаків «Запорозька Січ» відкрито філію Першої
Національної громадської козацької
історичної бібліотеки ім. князя Д.І.Вишневецького (Байди)

Сьогодні в Мелітополі козаки, журналісти та місцеві письменники ра-
зом начолі з отаманом Олександром Литвиним за підтримки директора -
засновника першого в новітній історії
українського козацтва закладу Дмитра
Сухініна відкрили двонадцяту філію
громадської козацької історичної біблі-
отеки. Олександр Іванович, член Піклу-
вальної Ради, як в свій час і ми в Запо-
ріжжі в основу положив декілька десят-
ків своїх книг, також старкйшини й бе-
регині, ветерани праці, шановні жінки
журналісти підтримали цю незвичайну
важливу для освіти молоді справу.
Дмитро Валентинович передав матеріа-
ли відносно євроатлантичної інтеграції
України, декілька перших історичних ви-
пусків альманаху «Укоаінське патріо-
тичне козацтво» та була досягнута до-
мовленість про передачу книжок з За-
поріжжя. Добре, що на зустрічі з керів-
ництвом Мелітопольськоі райради до-
мовились про надання приміщення, а ко
заки зобов’язалися відремонтувати та
навести лад в приміщенні. На підставі
Стратегії національно-патріотичного ви-
ховання, підготували проект плану захо-
дів з учасниками АТО, волонтерами, учнями районних шкіл.
Прес-служба МГО «Міжнародний союз
козаків «Запорозька Січ»Ð¡Ð²Ñ–тлина від Dmytro Sukhinin Gora.Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.