Волонтера, відомого чемпіона спортсмена з мото-кросу, отамана
Валерія Свідерського нагороджено орденом Івана Богуна
На чергових зборах старшини полку імені Гетьмана України
Петра Кононовича Конашевича Сагайдачного МГО «Міжнарожний союз козаків «Запорозька Січ», за активну
участь у волонтерських справах, підтримці обороноздатності
країни, спортивні досягнення на честь України, сприянні нав-
чань в підрозділах територіальної оборони, подальшій розбу-
дові Першої Національної громадської козацької бібліотеки та з нагоди народження третьої дитини-сина Богдана на Ко-
зацькому Колі, в присутності старейшин, старшини, священ-
ника ПЦУ отця Василя (Терно) похідний отаман МГО «МСК
«Запорозька Січ» Дмитро Сухінін (Гора), після доброї чергової
справи наведення ладу на створеній нещодавно козаками
алеї Слави Запорозького козацтва вручив отаману заслуже-
ну нагороду.
Щиро вітаємо побратима!

Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.