Сьогодні важко уявити собі життя та спілкування без вико-
ристання новітніх інформаційних технологій, без комп»юте-
рів, складної побутової техніки, різних виробів з елементами
фантастики для поколінь двадцятого століття. Ми звикли до
мобільних телефонів, які мають незвичайні функції із елемен-
тами штучного інтелекту інших гаджетів та ігор з прекрасними
високоякісними показниками за швидкістю, яскравою картин-
кою, не схожих на звичайні телефони з безліччю цікавих та
різноманітних фунцій, коли втрачається границя між теперіш-
нім часом та днем завтрашнім. Художні фільми вже інколи не
здоганяють сьогодення, а вигадані електонні пристрої творів
письменників двадцятого століття здаються нам викликають
добру посмішку, а може ностальгію за минулим, коли треба було витрачати час в бібліотеках, тримаючи купу книжок та
з блокнотом виписувати необхідні наукові данні. Так, все це
наша історія, а майбутнє звичайно, за молодими обдарова-
ними молодими людьми, які вже на теперішній час роблять
фантастику з сьогодення своїми прекрасними роботами в
областях робототехніки, комп»ютерних розробок, втілення
у життя самих сміливих проектів з використанням штучного
інтелекту. Безумовно інформаційні технології розкриють нові
обрії для народного господарства в машинобудуванні, обо-
ронній, медицінскій та багатьох інших галузях людського жит-
тя. За допомогою новітніх розробок з»являться роботи — хи-
рурги, рятівники, може вчителі, а технології «розумних до-
мівок, накінець нададуть можливість багатьом домогосподар-
кам, не займатися складним та не дуже приємним домашнім
трудом, а стати видатними художницями, співачками, вивчи-
ти мови, навчитися інтересним та бажаним з дитинства за-
няттям або завести нове хоббі. Впевнений, прекрасне далеке
не буде до нас жорстоким бо розум, даний нам Творцем, пе-
реможе погані думки та підступні плани аморальних людей.
Світ майбутнього буде прекрасним, де суспільство отримає
можливість удосконалювати себе, покращувати життя через
високу освіченість.
Для всього цього необхідно вже сьогодні, на рівні держави
формувати планові завдання та програми на підтримку твор-
чої молоді, вчених, розшукувати таланти та ретельно дбати
про іх життя, побут та створювати матеріально-технічні можливості для нових винаходів та відкриттів. Нам необхідні
свої Силіконові долини, а такі відомі в світі піонери інформа-
ційних технологій, як, наприклад, американець Стів Возняк,
українського походження повинні залишатися на рідній землі.
Європейський та американський столітній досвід яскраво по-
казує які величезні прибутки може отримати країна та бізнес і
звичайно весь народ від турботи про вітчизняних та інозем-
них представників творчої наукової технічної інтелігенції.
Потужним українським корпораціям теж треба звертати увагу
на необхідність фінансування досліджень в галузі інформа-
ційних технологій і не тільки.
Форум в Запоріжжі приємно вразив тисячі відвідувачів різни-
ми цікавими моделями комп»ютерної техніки та технологій.
Були тут і принтери, що швидко виготовляли веселі візерунки
з тіста, предмети з пластмасових матеріалів (вази, посуд та інше), всіх здивували та привернули увагу діточок, самих мо-
лодих відвідувачів виставок, роботи, які швидко відповідали на питання. На гасло — Слава Україні!, ми отримали чітку відповідь-Героям Слава! Треба підкреслити, що багато на-уковців готувалися заздалегідь та привезли на огляд при-
сутніх нові розробки — це і комп»ютерне, якщо можна так висловитися дзеркало, з величезною інформацією, в тому числі в режимі онлайн, і дивовижна система, за допомогою
якої можна проводити, наприклад, віртуальні екскурсії по му-
зеях, організувати навчання або реалізувати проект в галу-
зі оборони країни. Широко представлені системи зв»зку, без-
пілотного керування автомобілями та іншими засобами. Багато стендів присвячено навчанню молоді для створення
програм, розробок в галузі космічних досліджень та техноло-
гій, альтернативної енергетики, робототехніки та електорніки,
ігрових платформ, систем обробки, зберігання та передачі
великих масивів даних, створення комплексів військового
призначення та інших необхідних народному господаству
напрямів діяльності. Правильно, що на платформі Форуму
мали можливість виступити вчені та керівники наукових проектів, де слухачі, до речі, у великій кількості уважно слу-
хали, вільно спілкувалися, задавали бажані питання, безпо-
середньо, спікерам. Гарна організація, високопрофесійна ло-
гистика дозволили уникнути черг при вході на Форум, багато
місця та розмежування різних заходів не заважили слухати
мали можливість виступити вчені, керівники наукових проектів, де слухачі, до речі, у великій кількості уважно слу-
хали, а інші мали змогу бути присутніми при демонстрації
моделей на базі інформаційних технологій.
Добре, що на виставці приймали активну участь студенти та
працівники Запорізького державного університету, Малої
Комп»ютерної академії, Міжнародної комп»ютерної академії
«Шаг», факультет Facbook реклами, ООО «Інфоком», Engineering school «Noosphere», лабораторія кіберфізичних
систем «Global genesis» та багато інших прогресивних орга-
нізацій.
В умовах складної військово-політичної ситуації, необхідності
якомога скоріше модернізувати оборонну промисловість, для
надійного захисту народу від окупантів та бандитів, непри-
пустимості подальшого порушення територіальної цілісності
України важливими для присутніх були розробки зразків
оборонної техніки, наприклад, автомобіль-безпілотник з ди-
весіфікаційними можливості обладнання військовим споряд-
женням, ремонтною або технікою зв»язку. Збереження життів
наших героїв-воїнів, швидкий позитивний результат виконан-
ня бойового завдання — основні цілі цього напряму нових
досліджень та розробок. А керування такими машинами на відстані, взагалі знизить людські втрати на сто відсотків.
Також приємно було побачити своїх побратимів з МГО «Міжнародний союз козаків «Запорозька Січ» в якості майстрів
та винахідників.
Від нас, вчених, наукових працівників, творчої інтелігенції
Запоріжжя, хочу привітати організаторів всеукраїнського
важливого для всіх нас Форуму. Особиста подяка сину мого
друга по далеким часам заняття важкою атлетикою — Рудольфу Акопяну.
Чекаємо нових аналогічних зібрань.
З повагою,
кандидат наук з державного управління
почесний працівник Держспоживстандарту
України, начальник штабу КРК ЗОДА Д.В. Сухінін (Гора)

Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.