З Музеєм гетьманства запорозьке козацтво має давні дружні
стосунки. Ще з початку відкриття такого важливого для наці-
онально-патріотичного виховання, історичної науки та відрод-
ження громадського демократичного середовища закладу, ми
з дітьми, а хто і з онуками почали приходити на екскурсії та
самі, з задоволенням та великим бажанням знати правду про
героїчне минуле годинами перебували біля стендів з рідкісни
ми документами різних часів визвольного руху на протязі де-
кількох століть. Добре, що місцева київська влада прийняла
правильне рішення про утворення музею у стародавній будв-
лі з багатою історією, яку побудували аж наприкінці в далеко-му сімнадцятому столітті. Цю садибу називали «будинок Мазепи», ймовірно гетьман козацької доби (державності), мав
бути там з причин могутності кам»яниці для тих часів, коли
багато будинків були з дерева, а ця могла слугувати як
приміщенням для життя великої заможної родини та місцем
зібрання керівництва Гетьманщини чи військово-політичної
еліти тогочасної України. З 1717 року тут жила козацько-міщанська родина Сичевських, є припущення, про перебу-
вання в 1763 році останнього гетьмана Запорозької Січі — слв-
ного Петра Калнишевського.
Дуже приємно також, що саме тут перебувають безцінні доку-менти, книги, рукописи, особисті речі багатьох визначних постатей козацького руху різних часів. Взагалі,наполегливою
працею колективу, яким багато років керує чарівна жінка, бе-
региня козацтва, талановита дослідниця, вельмишановна Га-
лина Іванівна Ярова. Варто відмітити, що за двадцять шість
років існування музею було зібрано 9000 експонатів різних
епох. Це, безумовно, важливий, вирішальний період бортьби
за віру та волю під проводом Богдана Хмельницького, коли почалося формування війська, організаційної структури, ди-
пломатичного корпусу та господарчих інституцій нової ко-
зацької держави. Вражає портретна галерея, де представлені
визначні очільники війська Запорозького, доброї пам»яті ота-
мани та гетьмани України — Дмитро Вишневецький (Байда),
Петро Конашевич (Сагайдачний), Юрий Хмельницький, Іван
Самойлович, Павло Тетеря, Петро Дорошенко, Дем»ян Ігнатович-Многогрішний, Іван Виговський. Дякуючи таланови-
тим художникам -,О.Охапкіну, К.Чапигі, В.Басаргіну, С.Луцаку,
В.Василенку, І.Мигурі, Ю.Данченку, Ю.Логвину експозиція му-
зею наповнилася яскравими образами видатних патріотів, ко-
мандирів, духовенства православної християнської церкви
стародавнього Києва, високих військово-політичних зібрань,
відображені доленосні події національно-визвольного руху
козацької доби. Приємно вражає наявність колекції вітчизня-
ної іконографії-невід»ємної частини релігійного та духовного
життя глибоко відданих церкві — козаків-пращурів-героїв.
Гарно оформлені, з цікавими документами та рідкісними копіями особистих листів. політичних заяв та декларацій.
В залі Івана Мазепи, наприклад, молоді дуже подобається
величезна добірка козацьких військових речей та побуту
це і стародавні шаблі, якими сміливі воїни рубили ворогів,
боронячи рідну землю, гарматні ядра, порохівниці,кулелійки,
добре відомих на весь світ, як і сьогодні, за високе мистецтво точність та відвагу артилеристів та снайперів війська Запо-
розького. З 1706-го року, якимось чудом, була збережена
гравюра художника І.Мігури «Мазепа серед добрих діл своїх»,
стелю бароко, краєзнавцями та вченими знайдені фотографії
споруджених за кошти Івана Степановича — інтелектуала, з
високоосвіченої людини, державника, багатьох церков, багато з яких було знищено більшовиками в період червоного
терору й пізніше. Привертає увагу і стародавня мапа України
виконана Йоганом Баптистом в Німеччині в 1766-му році, такий експонат-один з найцінніших, тому, що показує реальне
відношення до гетьманської державності світової спільноти
вісімнадцятого століття. Не можна забути про творця першої
демократичної конституції нашої багатолітньої держави-гетьмана Пилипа Орлика. Саме він першим в середньовічній
Європі заклав підвалини вільних, чесних, справедли-
вих, правових відношень між рівноправними людьми. 5 квітня
1710-го року світ побачив Конституцію України — «Правовий
уклад та конституції відносно прав і вольностей Війська Запорозького…» Документу, який для багатьох гуманистів,
фундаторів нового законодавства, після буремних подій
вісімнадцятого та дев»ятнадцятого століть став вагомою допомогою у створенні свої Основних Законів та Декларацій
за якими й досі живуть успішні та передові народи.
Невеликий, але значний, час правління останнього гетьмана
Української держави, нащадка відомого гетьманського роду Павла Скоропадського, відомого сміливого командира, учасника бойових дій, засновника системи державної служби, навчальних закладів, Академії наук, української фінансової системи, дипломатичної служби, армійських
підрозділів також представлений в музеї багатьма цікавими
для дослідників та громадськості документами з особистої
колекції сім»ї, оригіналами грошових знаків, поштових марок,
різноманітних фотоматеріалів.
Період активних дій Української Центральної Ради, Директорії, існування УНР, утворенням Збройних Сил республіки, вищих органів управління, керівництва державою Головним отаманом війська Симоном Петлюрою також широко представлені у вигляді цінних, для розуміння
тогочасної соціально-політичної ситуації в країні, наприклад,
листів Симона Петлюри до міністра Холодного, особисті,
до дружини й доньки, рідкісні фотографії, нагороди вояків УНР — П.Лимаренка, О.Сірополка, О.Юзеніва, Л.Зелік, О.Зембицькою та інших героїв, борців за свободу та незалежність країни, нагородні грамоти та книга під назвою
» Третя залізна дивізія», представляють науковий інтерес
матеріали начальника Генерального штабу, генерал-полковника армії УНР Олександра Удовіченка.
Постійно діють фото-документально-речові виставки :
«Хмельницький — великий гетьман України», «Гетьман Іван Мазепа та його доба», «Гетьман Павло Скоропадський та
Українська держава в 1918 року», » Гетьман Пилип Орлик
- автор першої Конституції України», «Симон Петлюра та йо-
го оточення».
Тому і в теперішні часи боротьби за віру та волю України,
коли в котре ворог намагається силою зброї та методами
гібридної війни дістати перемогу над нами, діючи підступно
через незаконну анексію Криму, захоплення Донбасу, пропаганду старих та небезпечних ідей створення диктаторських режимів під гаслами «різних росій» та сірих зон
з загрозою для вільного життя наших громадян вкрай важливо добре пам»ятати наше героїчне минуле. Треба ретельно вивчати нашу тисячолітню історію й не тільки перемоги, а й помилки та драматичні події, знати причини та наслідки визначних битв та політичних рішень керівництва
різних часів.
Членами запорозького патріотичного козацького руху опору
окупантам та бандитам, що був створений на початку Революції Гідності, для захисту багатьох областей країни,
допомоги Збройним Силам України, волонтерської діяльності
багато уваги і в ці роки АТО (фактичної війни проти України),
приділяв культурно-історичним справам, національно-патріотичному вихованню молоді, козаків, студентів. Завдяки
діяльності багатьох отаманів, науковців-козаків тисячі людей
мали змоги ознайомитися з експозицією музею Гетьманства та інших установ, відчути велику повагу до відомих в усьому
світі Святослава Хороброго, Володимира Святого, Ярослава Мудрого, отаманів, гетьманів, полководців, митців, поетів,
вчених, підприємців, воїяків Світових війн, повстанців, державних та релігійних керівників Української Православної
Церкви Київського Патріархату. Започатковані та проводяться всеукраїнські національно-патріотичні акції — «Вшануймо могили пращурів — герої козаків», «Молоді про українську армію»,» Вшануймо українську історичну літературу».
До фондів музею для збереження новітньої військово-політичної історії Запорозького козацтва передати фотоальбом, який розповідає про операції «Дозор», «Перехоплення» та «Козацький волонтер», захист військовими
підрозділами та козаками, які прийняли присягу Запорозького козака в роки війни (37-й батальон, 55-а артбригада, батальони «Січеслав», морської піхоти), документально-публі
цистичну повіть «Вогняні роси» (автор Д.В.Сухінін», перший
історичний випуск загальнодержавного громадсько-політичного видання альманаху «Українське патріотичне козацтво».
Останніми документами, які на наш погляд представляють
частину історії України та сучасного Запорозького козацтва-
це вперше прийняті Звернення до Українського козацтва з
пропозицією підтримки надання Томосу та відновлення в
нашій країні Єдиної Помісної Автокефальної Православної
Церкви в Україні від 19-го травня 2018 року та Рішення
Всеукраїнського Козацького Кола на славетній Хортиці 2-го
червня 2018-го року про одноголосну підтримку відтворення
Єдиної Церкви в Україні.
Дуже приємно, що співпраця Координаційної ради з питань розвитку козацтва при ЗОДА, МГО «Міжнародного союзу козаків «Запорозька Січ», ГО «Велика рада отаманів Запорозького козацтва», «Запорозького звичаєвого козацького
лицарського ордену ім.князя Д.І Вишневецького (Байди)», «Го «Всесвітньої генеральної асамблеї нащадків козацьких родів», колективів Першої Національної громадської історичної
бібліотеки та редколегії альманаху «Українське патріотичне козацтво», утворених побратимами з семи областей з центром в Запоріжжі, продовжується та творчо розвивається.
А такі отамани як Ілля Лапін, Павло Білан, Володимир Лютий, Микола Никіпілий, Віктор Гонтар, Роман Авдєєв, Костянтин Рижов, Олександр Притула, Олександр Литвин, старшина — Віталій Пилипенко, Сергій Ігнатченко, Ігор Рижков, Михайло Мордовськой, Георгій Шаповалов, Олександр Олійник, Володимир Мельниченко, Анатолій Шеремет, Олександр Кашарін, Костянтин Лямцев, Геннадій Шпитальов,
Микола Кущ, Дмитро Топчій, Володимир Братіщенко, Юрій Хижняк, старейшини Володимир Мельник та Григорій Удод, священники УПЦ КП, капелани отці Сергій (Галич), Василь (Терно), Володмир (Сі) приймають особисту активну участь
у виховній та навчальній роботі.
Висловлюємо щиро подяку та побажання подальшої результативної спільної співпраці з шановним колективом
Музею Гетьманства в Києві.
З повагою,
Голова запорозького патріотичного
козацького руху опору з 2014-го по
2017-й роки, автор книг, військовий
історик, кандидат наук з державного
управління Д.В, Сухінін (Гора)
м. Запоріжжя,
обласний штаб КРК ЗОДА,
23.08.2018 року

Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.