Учасники всеукраїнської операції «Козацький волонтер» провели семінар по історії української революції з побратимами-прикордонниками

За встановленою з 2014 — го року доброю традицією члени
координаційної ради з питань розвитку козацтва при Запо-
різькій облдержадміністрації, учасники Революції Гідності,
оборони південно-східних областей, операцій «Дозор» та
«Перехоплення» активно допомагають підрозділам Збройних
Сил України, Національної Гвардії України, Служби Безпеки України. Особливі стосунки у козаків нашої області встанови-
лися з героями-прикордонниками. Правильно сказав на од-
ній з зустрічей командир прикордонного загону, що запорозькі
козаки були першими українськими захисниками рідної землі,
рішучими діями зупиняли ворога, сміливими рейдами по ти-
лах, нічними нападами на загарбників, точними пострілами неперевершеною майстерністю володіння шаблею та ви-сокопрофесійною розвідкою часто ломали плани окупантів,
як прикордонники сьогодні з честю несли нелегку службу на
передньому краї оборони.
Сьогодні, в період продовження славних справ прадідів — героїв, прикордонники нашої області знову, вже декілька
років міцно стоять за рідну землю, зразково виконують
бойову роботу. Антитерористична операція, фактична вій-
на за незалежність, проти бандитів та окупантів, що силою
та утисками мирних громадян загарбали Крим, окупували
Донбас, організовано та відкрито проводять небезпечні для
мирного населення, флотів України та інших держав прово-
кації в Азовському морі. Незаконні перевірки й затримання
наших та іноземних суден, обшуки, переброска військової
техніки вимагають від Прикордонної служби підвищеної
готовності до можливих нападів або ескалації напруги на
як на суші так і на морі. Добре, що багато козаків, наших
побратимів багато років також служать на кордонах нашої
держави, продовжуючи славні традиції Війська Запорозького
Низового.
8 жовтня напередодні державних свят, Дня українського козацтва, Покрови Пресвятої Богородиці, на запрошення
наших побратимів провели в одному із зразкових підрозді
лів прикордонної варти нашої держави семінар по історії
Української революції. З великою зацікавленістю присутні
слухали про створення Української Народної Республіки,
організацію роботи перших в історії законодавчих та виконавчих органів влади нової республіки парламентського
типу, оголошення Універсалів, в тому числі про незалежність України, головного історичного документу, розібрали причини
та наслідки Першої світової війни, діяльність останнього геть-
мана України Павла Скоропадського, утворення полків, ди-
візій та армій нашої молодої держави, папарату управління,
фінансової системи, фундацію навчальних, наукових та твор-
чих закладів, які існують і сьогодні. Розглянули тему прове-
дення масштабних військових наступальних операцій Запо-
різького корпусу та інших, віддали шану таланту українських
командирів Петру Болбочану, Олександру Удовиченку, Юрію
Тютюнику, Євгену Коновальцю, Симону Петлюрі, Костянтину
Присовському Михайлу Павленку, Володимиру Сальському,
Всеволоду Петрову та діяльність Директорії Володимира Ві-
ніченка та Симона Петлюри. Інтерес викликала й розповідь
про Холодноярську, Гуляйпільську республіки, Поліську Січ.
Проаналізовано героїчні талановиті дії визначних постатей
української революції, зроблені висновки з трагічних помилок
та недооцінки формування єдиної сильної, дисціплінованої
технічно озброєної армії, єдиної чіткої політичної лінії на без-
компромісну боротьбу з більшовиками, як окупантами та за-
гарбниками, що силою зброї та червоного терору на довгий
час привласнили нашу землю, через Голодомор, розстріли,
репресії патріотів, інтелігенції, козаків, вчених, революціоне-
рів, офіцерів армії УНР знешкодили колосальний людський
потенціал. Злочинна ідея так званої «світової більшовицької
революції», «колхозное» рабство, ліквідація інституту приват-
ної власності, заслання в сибірські табори та жахливе явище
тоталітаризму — ГУЛаг довершили трагічну справу нанесен-
ня величезного цивілізаційного удару по українській нації.
Але для того й треба любити вивчати шанувати свою історію,
щоб не робити помилок в майбутньому. Багато з минулих по-
дій столітньої давності знову, як чорна пляма, з»являється над чистим небом України. Збройна гібридна війна, окупанти,
«вежливые зеленые человечки», «засланные антиукраинские
казачки», бажання кремлівських кураторів та керманичів зно-
ву великою кров»ю та насильством підкорити нашу рідну кра-
їну вимагають чіткого розуміння владою та суспільством, що
тільки сильна, високотехнічна, споряджена за останнім сло-
вом воєнної науки, впевнена в правоті своєї священної спра-
ви, з бойовими командирами на чолі армія врятує державу
й переможе ворога. А наявність в союзниках могутньої військової сили — НАТО, економічного та політичного партне-
ра — Європейського Союзу вже ніколи не дадуть шанс «пещерным политикам», що мислять категоріями двухсот
літньої давнини розваленої московської царської імперії
знову створити в Європі зону жорсткого тоталітарного кри-
вавого режиму. Всі шановні учасники семінару погодились
з висновками доповіді, з зацікавленістю віднеслися до пере-
даної мною літератури — першого історичного видання — за-
гальнодержавного інформаційного проекту-альманаху «Укра-
їнське патріотичне козацтво», книги «Вогняні роси» про но-
вітню військово-політичну історію Запорозького козацтва.
Заступник командира, з великим професійним досвідом,
якого знаю вже багато років війни — шановний пане Сергій
подякував та запросив до подальшої спільної співпраці.
З повагою,
Заступник голови КРК ЗОДА
керівник всеукраїнського штабу
операції «Козацький волонтер» Дмитро Сухінін (Гора)
м. Запоріжжя, штаб руху.
08.10.2018р.

Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.