В столиці проходить незвичайна виставка організована видатною людиною, великим майстром, керівником Львівської керамічної фабрики, вельмишановною пані
Оксаною Чепурною. За запрошенням старшина МГО
МГО «Міжнародний союз козаків «Запорозька Січ», Коорди-
наційної ради з питань розвитку козацтва при Запорізькій облдержадміністрації мали честь також прийняти
участь в екскурсії, яку пані Оксана особисто провела.
Незвичайна виставка вразила всіх присутніх десятками
експонатів, виробів з кераміки, точних копій з посуду, пред-
метами тотемістики, з малюнками тогочасної стародавньої
епохи. Сьогодні все частіше з»являються люди, які працюють
не за гроші, а зав покликом серця, безкоштовно, для широко-го кола всіх хто бажає, молоді, студентів, інтелігенції, так би,
мовити, доторкнутися до великої спадщини пращурів-митців
далекого минулого, відчути душею й серцем, на певний час забутих, величезних культурних скарбів трипільців. Треба під-
креслити, що багато зразків форм та методів нанесення ма-
люнків на керамічні вироби відбувалося тисячі років тому, ко-
багато народів ще проходили первинні стадії свого розвитку.
Правильні геометричні форми, спиралевидні, з зображенням
стилізованих священних символів богині матері, керівниці роду, повага до жінки були в центрі уваги стародавніх митців.
За даними археологічної науки, сучасних висновків вчених-
істориків ми маємо честь проживати на теріторії, де існувало
високоорганізоване людське середовище сім тисяч років тому. Проходячи по виставковому залу, вивчаючи високопро-
фесійно вироблені точні копії трипільських зразків, можна
зробити один важливий для нас висновок — наші можливі пра-
прадіди та праматері були високо розвинені в культурно-естетичному аспекті тогочасної організації життєдіяльності
суспільства. Всі ці моменти чітко відрізняють трипільську
самобутну культуру від інших, дають право нащадкам пишатися минулим та бути гідним в своєму житті та творчості
тогочасних колосальних досягнень в розумінні космогонії світу, колосальній мйстерності, наявності, для того часу,
цілої низки знань в технології вироблення різних виробів з
кераміки, нанесення малюнків, використання фарб, дизайнер
ських моделей, геометричної правильності та естетичної
красоти.
Дуже добре, що Оксана Чепурна зі своєю командою тала-
новитих митців-культурологів наполегливо займається по-
пупяризацією важливої для українсців тематики вивчення
життя та творчості багаточисельного народу, який існував
на нашй землі сотні століть, залишив масштабні по тері-
торії залишки поселень, поховань, виробів з кераміки, ме-
талів, цегли та каменю. А можливість жити разом великим
групами, де були сотні й тисячі людей в різні часи, зберіга-
ти та розвивати господарчі, культурні та громадські зв»язки
на площі декількох сучасих держав просто вимагає від на-
щадків високої поваги та ретельного вивчення рідкісної
спадщини де головними принципами були вічні людські
цінності — наполеглива творча праця, доброта, повага до
людини та природи, виховання достойного та розвиненого
потомства, бажання залишити по собі пам»ять про різно-
манітну талановиту діяльність.
Знання історії та культури в теперішній час — важлива складова подальшого успіху створення незалежної дер-
жави на гарних прикладах предків та можливість для
всіх нас користуватися багатим досвідом пращурів,
не повторюючи помилок, пам»ятати та брати все необхідне
для такого ж багато тисячолітнього щасливого існування.

З повагою,
похідний отаман МГО «МСК «ЗС»,
директор-фундатор Першої Національної
громадської козацької історичної бібліотеки
ім. князя Д.І. Вишневецького (Байди),
член НСЖУ, військовий історик Дмитро Сухінін (Гора)

Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.